Regulamin serwisu foto.ntarg.pl

§ 1. Definicje i postanowienia ogólne

1. foto.ntarg.pl jest serwisem poswieconym fotografii. Uzytkownicy maja prawo do publikowania wlasnych prac oraz komentowania i oceniania prac innych uzytkowników.
2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Uzytkownika regulaminu, podanie niezbednych danych w procesie rejestracji oraz oswiadczenie, ze podane dane sa zgodne z prawda. Podanie danych jest konieczne do zakonczenia procesu rejestracji. Uzytkownikiem jest osoba, która zalozyla Konto w Serwisie.
3. Uzytkownik moze posiadac jedno konto w Serwisie. Osobom, wobec których zachodza podejrzenia o posiadanie wiekszej ilosci kont, Administrator moze je zablokowac.
4. Podane przez Uzytkownika dane sa przetwarzane przez Administratora dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie sa przekazywane innym podmiotom. Uzytkownikowi przysluguje prawo do wgladu, poprawiania i usuniecia przeslanych danych.
5. Uzytkownik wyraza zgode na przejecie wszelkich zobowiazan prawnych oraz kosztów sadowych, procesowych w wypadku wystapienia przez osobe trzecia z roszczeniami wobec Administratora wynikajacymi z czynnosci dokonanych przez Uzytkownika w Serwisie.
6. Użytkownik oświadcza iż jest osobą pełnoletnią.

§ 2. Zasady uzytkowania

1. Uzytkownik ma prawo do korzystania z Konta w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami uzytkowania serwisu, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami spolecznymi.
2. Uzytkownik ma prawo do publikowania zdjec w Serwisie, które sa jego autorstwa oraz nie naruszaja przepisów prawa polskiego, norm spolecznych, uczuc religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak równiez praw innych uzytkowników. Uzytkownik publikujac prace oswiadcza, ze posiada pelne prawa autorskie do zdjecia.
3. Uzytkownik ma prawo do komentowania prac innych Uzytkowników. Komentarze nie moga naruszac prawa polskiego, norm spolecznych, uczuc religijnych, wyrazac tresci rasistowskich oraz naruszajacych dobra osób trzecich oraz innych Uzytkowników. Zabronione sa komentarze wulgarne majace
na celu obrazanie innych Uzytkowników
4. Uzytkownik ma prawo do oceniania prac innych uzytkowników. Ocena jest szczególna forma komentarza. Uzytkownik moze oddac tylko jedna ocene na dana prace innego uzytkownika. Zakazane jest wystawianie ocen odwetowych, zanizonych i niezgodnych z wartoscia ocenianej pracy.
5. Uzytkownik moze w kazdej chwili zrezygnowac z korzystania z Konta. Administrator moze usuwac Konta, których Uzytkownicy zaprzestali uzytkowania.
6. Uzytkownik moze skontaktowac sie z Administratorem wykorzystujac do tego formularz podany na stronie kontakt, lub bezposrednio na adres poczty elektronicznej

§ 3. Administrowanie Serwisem

1. Administrator ma prawo usuwac wszelkie tresci opublikowane przez Uzytkownika w Serwisie bez podawania przyczyny oraz informowania Uzytkownika. Od decyzji Administratora nie przysluguje Uzytkownikowi odwolanie. O tym, czy tresc danego zdjecia, opinii lub oceny narusza powyzsze zakazy decyduje ocena Administratora Serwisu.
2. Administrator moze zablokowac Konto Uzytkownikowi w wypadku naruszenia przez Uzytkownika zasad uzytkowania serwisu, prawa polskiego, norm spolecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuc religijnych. Administrator moze zablokowac Konto Uzytkownikowi bez podania przyczyny.
3. Administracja zastrzega sobie prawo ograniczania dostepnych w serwisie form i metod wypowiedzi, jezeli takie ograniczenie uzna za konieczne ze wzgledu na dobro i bezpieczenstwo serwisu oraz dobro i prawa jego uzytkowników.
4. foto.ntarg.pl jest serwisem moderowanym. Oznacza to, ze Moderatorzy moga decydowac o usuwaniu prac Uzytkownika z Serwisu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za:
a. tresci opublikowane przez Uzytkowników na stronach Serwisu,
b. prawidlowe dzialanie funkcji serwisu,
c. skutki nieprawidlowego korzystania z Serwisu przez jego Uzytkowników,
d. utrate tresci zamieszczonych przez Uzytkownika oraz wynikajace z tego ewentualne szkody materialne,
e. szkody uzytkownika wynikajace z wejscia w posiadanie danych dostepow
Konta Uzytkownika przez osoby trzecie.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a. wylaczania serwisu bez powiadomienia,
b. wprowadzania zmian w dostepnych funkcjonalnosciach, jak równiez ich usuwania,
c. zaprzestania swiadczenia uslug, po uprzednim powiadomieniu Uzytkowników na lamach Serwisu.

 

 

Zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie prawa do zamieszczonych tu fotografii naleza do ich tworcow.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione.